flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОЛОЖЕННЯ про проведення в Апеляційному суді Хмельницької області конкурсу творчих робіт (есе) «Професія судді очима школярів»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО      

Наказ керівника апарату

Апеляційного суду Хмельницької області

№ 09/05-05/ від 06 лютого 2018 року

Із змінами, затвердженими наказом

керівника апарату Апеляційного суду

Хмельницької області №12/05-05/1 від

01.03.2018

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення в Апеляційному суді Хмельницької області

конкурсу творчих робіт (есе) «Професія судді очима школярів»

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу творчих робіт (есе) «Професія судді очима школярів» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою формування правосвідомості учнівської молоді, покращення розуміння суті суддівської професії та спрямований на реалізацію положень Концепції прямих зв’язків судів з громадськістю, що є Додатком №3 від 21.07.2017 року до Меморандуму про взаємодію і співпрацю представників системи правосуддя України від 10 лютого 2017 року.

- виявлення, профорієнтація та заохочення учнів міста Хмельницького, які прагнуть у майбутньому обрати для себе професію судді;

- сприяння правильному розумінню суті суддівської професії;  

- формування високого  рівня правової культури та правосвідомості  учнів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Хмельницького.

 

  1. Організаційний комітет та Журі Конкурсу

2.1. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Апеляційний суд Хмельницької області.

2.2. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Хмельницької області, офіційній сторінці суду у Фейсбук та надсилається до відома Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

2.3. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі- Оргкомітет), до складу якого можуть входити працівники прес-служби суду та інші працівники апарату суду.

2.4. Очолює Оргкомітет Конкурсу голова. Голова Оргкомітету: визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

2.5. Члени Оргкомітету Конкурсу: здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу; оформляють документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу; забезпечують висвітлення результатів Конкурсу на офіційному веб-сайті та сторінці суду у Фейсбук.

2.6. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних робіт учасників і визначення переможців Конкурсу формується Журі Конкурсу. До складу журі Конкурсу входять: голова журі, члени журі та секретар.  Представники Оргкомітету можуть бути одночасно і членами Журі.

2.7. Персональний склад журі Конкурсу затверджується протокольним рішенням  Оргкомітету.

2.8. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, підписує оціночні протоколи Конкурсу.

2.9. Члени журі Конкурсу: забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників під час проведення Конкурсу; заповнюють оціночні протоколи Конкурсу; визначають переможців Конкурсу.

2.10. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

2.11.    В своїй роботі Оргкомітет та Журі керуються цим Положенням.

 

  1. Учасники конкурсу

3.1. До участі у Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Хмельницького.

3.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс одну конкурсну роботу на визначену тематику.

3.3. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи учасників, виконані індивідуально.

3.4. Автор подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце навчання, повна адреса закладу, контактні телефони, адреса електронної пошти (Додаток №1). Реєстраційна анкета надсилається на електронну адресу прес-служби Апеляційного суду Хмельницької області cimc.km.region@gmail.com разом з есе.

 

  1. Порядок і строки проведення Конкурсу

4.1. Конкурс проходить у 3 етапи:

І етап – інформування учасників, надсилання робіт – до 23 березня 2018 року (включно);

ІІ етап – відбірковий (перевірка та оцінка робіт) – з 26 березня по 02 квітня 2018 року;

ІІІ етап – урочисте нагородження переможців.

(пункт 4.1. із змінами, затвердженими наказом керівника апарату Апеляційного суду Хмельницької області №12/05-05/1 від 01.03.2018 р. )

 

4.2. Конкурсні роботи подаються у формі есе.

Вимоги до змісту творчої роботи (есе): 

4.3. Вимоги до оформлення творчої роботи (есе):

4.4. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно до 16 березня 2018 року надіслати конкурсну роботу (есе) разом з реєстраційною анкетою на електронну адресу прес-служби Апеляційного суду Хмельницької області cimc.km.region@gmail.com (в темі листа необхідно зазначити “Конкурс есе”).

4.5. Журі Конкурсу оцінює подані учасниками конкурсні роботи та визначає найкращі роботи, автори яких будуть переможцями конкурсу.

4.6. Результати проведення Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Хмельницької області та сторінці суду у Фейсбук.

 

  1. Оцінка робіт та визначення переможців Конкурсу

5.1. Оцінку поданих есе та визначення переможців проводить Журі.

5.2. Кожна робота оцінюється всіма членами Журі. Кожен з членів Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів відповідно до визначених у п. 5.3. критеріїв. Загальний бал, виставлений кожним членом Журі, становить суму балів за кожен з критеріїв. Загальний бал за роботу становить суму балів, виставлених всіма членами Журі.

5.3. Критерії оцінювання робіт:

5.4. Призовими місцями є перше, друге і третє місця.

5.5. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.

 

  1. Нагородження учасників Конкурсу.

6.1. Автори кращих конкурсних робіт, можуть бути відзначені подякою керівництва суду та нагороджені заохочувальними призами.

6.2. Учасники, які зайняли призові місця, нагороджуються  адміністрацією суду.

6.3. Роботи Переможців Конкурсу за згодою автора можуть бути розміщені на офіційному сайті Апеляційного суду Хмельницького області та сторінці суду у Фейсбук, або в засобах масової інформації.

6.4. Нагородження переможців відбувається публічно, за участі організаторів Конкурсу і висвітлюється на офіційному веб-сайті суду, сторінці суду у Фейсбук, у засобах масової інформації.

 

  1. Авторські права та право на захист персональних даних

7.1. Всі права на роботу залишаються за автором. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з Правилами Конкурсу і дозвіл розміщувати її в друкованих та електронних ЗМІ, поширювати у будь-який інший доступний спосіб разом із фотографіями учасників Конкурсу або без них.

7.2. Надсилаючи есе та персональні дані на Конкурс учасники Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,  автоматично надають згоду на збір та обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою проведення Конкурсу.

 

  1. Прикінцеві положення.

8.1. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в Положення Конкурсу.

 

 

 

Додаток 1

до Положення про проведення в Апеляційному суді Хмельницької області

конкурсу есе «Професія судді очима школярів»

 

Реєстраційна анкета

на участь у конкурсі творчих робіт (есе) «Професія судді очима школярів»

 

Прізвище____________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові:_________________________________________________________

Число, місяць, рік народження: ________________________________________

Клас___________________________________________________________

Найменування та юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Місце проживання учасника:___________________________________________

область:_____________________________________________________________

район: ______________________________________________________________

населений пункт______________________________________________________

Контактний телефон:__________________________________________________

е-mail_______________________________________________________________

 

Поданням цієї реєстраційної заяви надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою проведення Конкурсу

 

                                                                                                                               

          дата                                                                                                          ім’я та прізвище